Privacy verklaring - De Reuze Aardbei

De Reuze Aardbei respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De Reuze Aardbei heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Reuze Aardbei.

Delen met derden

De Reuze Aardbei zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 •  

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat De Reuze Aardbei gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar De Reuze Aardbei, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

De Reuze Aardbei kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de Reuze Aardbei en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan De Reuze Aardbei verstrekt.

 

Bij de Reuze Aardbei kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  •  
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

  De Reuze Aardbei verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.

  Daarnaast kan de Reuze Aardbei je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

  De Reuze Aardbei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  De Reuze Aardbei zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
De Reuze Aardbei maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@dereuzeaardbei.nl.
De Reuze Aardbei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

De Reuze Aardbei is gerechtigd de inhoud van deze Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 

 

 

 

Vragen?

https://dereuzeaardbei.nl is de website van de Reuze Aardbei.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37056542.

E-mailadres: info@dereuzeaardbei.nl